લગ્નની પેહલીજ રાત્રે પતિ સમજી અંધારા માં આખી રાત શ-રીરસુખ માણ્યું,સવારે ઉઠી તો થયું આવું..

તાજેતરમાં અ’પ’રા’ધના એક સમાચારે બધાને ચોં’કા’વી દીધા છે હા ખરેખર આ સમાચાર મુંબઈથી બહાર આવ્યા છે માર્ગ દ્વારા આ દિવસોમાં દેશના ઘણા વિસ્તારોમાંથી બ’ળા’ત્કા’રના કે’સો સંભળાય છે તે જ સમયે તાજેતરનો એક કિ’સ્સો મુંબઈના પવઈનો છે જ્યાં રાતના અંધારાનો લા’ભ લઈને એક પુરુષે પાડોશમાં રહેતી એક મહિલા સાથે સં-બંધ બાંધ્યો અને મહિલાએ તેને જોતાની સાથે […]

Continue Reading