જાણો છોકરીઓના સ્તનમાંથી દૂધ ક્યારે નીકળે છે…

અન્ય

એક ઉંમર પછી એટલે કે જેમ જેમ યુવતી યુવાની તરફ આગળ વધે છે તેમ તેમ તેના શરીરમાં ઘણા ફેરફારો આવવા લાગે છે. ઘણી છોકરીઓ એવી હોય છે જેમના બ્રેસ્ટમાં ઉંમરની સાથે દૂધ નીકળવા લાગે છે, જો તમારી સાથે પણ આવું થાય છે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઘણી છોકરીઓના સ્ત-નમાંથી નાની ઉંમરમાં દૂધ નીકળવા લાગે છે.

છોકરીનું દૂધ ક્યારે બહાર આવે છે:

જો સ્ત-નોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો સ્ત્રાવ થતો હોય, તો તમારે શક્ય તેટલી વહેલી તકે નિષ્ણાત અથવા ડૉક્ટર સાથે વાત કરવી જોઈએ, નહીં તો આ રોગ થવાની શક્યતાઓ વધુ છે.

જો તમે હંમેશા સ્ત-નોને વારંવાર દબાવો છો, તો તમારા સ્ત-નોમાંથી દૂધ નીકળી શકે છે, તેથી તમારે સ્ત-નોને વધારે દબાવવા જોઈએ નહીં.

જ્યારે છોકરી 18-20 વર્ષની થાય છે, ત્યારે છોકરીના સ્ત-નોની વૃદ્ધિ યોગ્ય રીતે થાય છે, તેથી આ ઉંમર પછી છોકરીઓએ તેમના સ્ત-નોનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

ગર્ભવતી છોકરીના સ્ત-નમાંથી દૂધ નીકળે છે. જો તમે ગર્ભવતી ન હોવ તો પણ, તમારા સ્ત-નો માટે દૂધ છોડવું એ તદ્દન અકુદરતી છે.

જ્યારે તમારા શરીરમાં પ્રોજેસ્ટેરોન હોર્મોન અને એસ્ટ્રોજન હોર્મોનનું અસંતુલન હોય ત્યારે આ સમસ્યા વધુ થાય છે. એટલા માટે તમારે હંમેશા હોર્મોન્સ સંતુલિત રાખવા જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *