સ્ત્રીઓ ને સમાગમ કરવાનું મન થાય તો આપે છે આ 8 ઇશારા, જાણી ને ભલભલા નો પરસેવો છૂટી જશે..

અન્ય

તમારી કોઈ યુ’વતી સાથે મિત્રતા છે. તમે બંને રોજ મળો છો. ફરવા જાઓ છો, વાત કરો છો. પણ તમે નથી સમજતા કે યુ’વતી ફક્ત તમારી મિત્ર છે અથવા તમારી જી’વન સાથી બનવા માંગે છે. અથવા તમારી સાથે સમાગમ માણવા માંગે છે. તેથી અમે આજે તમને જણાવીશું કે કોઈ મ’હિલા તમને પસંદ કરશે તો કેવા ઇશારા આપશે.

Advertisement

1. મ-હિલા જ્યારે એવું કહે કે આજે આખો દિવસ મારી પાસે કઈ કામ નથી. તો એ તમારી સાથે કઈક બહાર જવા ઈચ્છે છે. તમારે આ ઈશારો સમજી ને તેની જરૂરીયાતો નો ખ્યાલ કરવો જોઈએ.

2. વાતચીતમાં, તે તમને તેના મનપસંદ રેસ્ટોરન્ટ અથવા શહેરમાં રો’મે’ન્ટિક સ્થળ વિશે જણાવે છે જે તેને સૌથી વધુ ગમે છે. તે એક હાવભાવ છે અને તે તમારી સાથે તે જગ્યાએ જવા માંગે છે.

3. જો તેની સાથે રહેવાથી તમને સાચી ખુશી મળે છે, તો પછી તે પૂછવાનો સમય છે કે શું તમે મારી સાથે ફરવા માંગો છો. જો તે તમારી સાથે ક્યાંક દૂર જવા માટે સંમત થાય, તો જરા સમજો.

4. જ્યારે તે સિંગલ છે અને તેણે તમને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેના જીવનમાં એવું કોઈ નથી કે જેની સાથે તે સમય પસાર કરી શકે. તો તેના જીવન માં માત્ર તમે જ છો કે તેની સાથે તે સમય પસાર કરવા માંગે છે.

5. જ્યારે તમે તમારા મિત્રો સાથે હોવ અને તે ફક્ત તમારી સાથે રહેવા માંગે છે. અને આ માટે તેણીએ તમારું ધ્યાન આ’કર્ષિ’ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો જ જોઇએ.

6. તેણી હંમેશા તમારી તપાસ કરતી રહે છે કે તમે માત્ર તેની સાથે જ વાત કરો છો. કોઈ અન્ય યુ’વતી સાથે તો તમારા સ-બધો નથી. કોઈ પણ મહિલા એવા પુ’રુષો ને પસંદ નથી કરતી જે એક કરતાં વધારે યુ’વતીઓ સાથે સ-બંધો રાખે.

7. તે તમારી નાની વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપે છે અને તમારા દરેક શબ્દને રમુજી લાગે છે જે તેને મોટેથી હસાવે છે. જૂથમાં, તે ફક્ત તમારા ટુચકાઓ પર હસે છે, તેથી અહીં નિશાની છે

8. તેણી હંમેશા તમને મળવા માટે આ-તુર હોય છે, જાણે કે તમે તેને મળવા આ-તુર હોવ. એ જ ચિંતા ત્યાં પણ છે. જો એક દિવસ તમે તેને ન મળ્યા તો બીજા દિવસે તે તમારી પાછળ આવી, તમે તેને મળવા કેમ ન આવ્યા?

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *