શા માટે અહિયાં છોકરીઓ ના લગ્ન નથી થતાં, કારણ જાણી ને તમારા પણ હોશ ઊડી જશે..

અન્ય

મિત્રો આજકાલ છો’ક’રીઓને લગ્ન કરવાનો ખુબજ ક્રેઝ હોય છે અને દરેક છો’ક’રીનું સ્વપન હોય છે કે તે દુલ્હન બને તેમજ મિત્રો દરેક છો’ક’રીનું સ્વપ્ન હોય છે કે એક દિવસ તેના સપનાનો રાજકુમાર આવશે અને તેને તેની સાથે લઈ જશે પરંતુ મિત્રો જેમ જેમ સમય થાય છે તેમ છો’ક’રીઓના વિચાર પણ બદલવા લાગ્યા છે અને અત્યારે આજના જમાનામા દરેક છો’ક’રી લગ્ન કરતા અ’ન’મે’રી’ડ રહેવાનુ વધારે પસંદ કરે છે

મિત્રો આની પાછળ એક તો કારણ એ પણ છે કે તેમને તેમની આ’ઝા’દી છિ’ન’વી જવાની બી’ક રહે છે કારણ કે જે રીતે તે પોતાના માતા પિતાના ઘરે રહે છે તેવી જ રીતે તે પોતાની સાસરીમા નથી રહી શકતી પરંતુ મિત્રો તે સિવાય પણ અમુક બાબતો છે જેના કારણે છો’ક’રીઓ લગ્ન કરવા માટે રાજી નથી થતી તો મિત્રો આવો જાણીએ કે તે કઇ બાબતો છે જેના કારણે અમુક છો’ક’રીઓ લગ્ન કરવા માટે રાજી નથી થતી.

આપણા દેશમાં ઘણી પ્રગતિ થઈ છે પરંતુ આટલી આધુનિકતા પછી પણ આજે ઘણી બાબતોમાં દરેકની વિચારસરણી એ જ સમયનો છે છો’ક’રીઓ કેટલી શિક્ષિત છે તે ભલે ભલે ન હોય પરંતુ જ્યારે તેમના લગ્નની વાત આવે છે ત્યારે પણ આજે પણ કેટલાક લોકો એ જ સમયની વિચારસરણીને પ્રોત્સાહન આપે છે.

જ્યારે એક વધુ છો’ક’રીઓ દરેક ક્ષેત્રે પોતાનું નામ બનાવી રહી છે અને આગળ વધી રહી છે જ્યારે ગોઠવેલ લગ્નની વાત આવે છે ત્યારે તેઓએ સ’મા’ધા’ન કરવું પડે છે જ્યારે લગ્ન માટે કોઈ છો’ક’રીની પસંદગી કરવાની વાત આવે છે ત્યારે તેનો અભ્યાસ અને કમાણી બંને બાજુ રાખવામાં આવે છે કોઈ છો’ક’રી કેટલી કમાણી કરે છે પરંતુ લગ્ન માટે કેટલીક વસ્તુઓ હોવી જરૂરી છે જેના વિના છો’ક’રીઓના લગ્ન ખૂબ મુ’શ્કે’લ હોય છે.

ગો’રા રંગ : લગ્ન માટે કોઈપણ છો’ક’રીનો રંગ સૌ પ્રથમ જોવા મળે છે દરેક જણ વા’જ’બી છો’ક’રીની શોધમાં છે તેથી જ છો’ક’રીનો રંગ પ્રથમ દેખાય છે ગોઠવેલા લગ્નમાં પહેલી માં’ગ વા’જ’બી છો’ક’રીની છે આ જ કારણ છે કે આપણા દેશમાં ઘણા બધા સુંદરતા ઉત્પાદનો વેચાય છે છો’ક’રીનું વજન.આપણા દેશમાં તે છો’ક’રીઓ લગ્ન માટે વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે જે શ’રી’રમાં તંદુરસ્ત અને ચ’પ’ળ હોય છે જો છો’ક’રી વધારે ચ’ર’બી’વા’ળી હોય તો તેના લગ્નજીવનમાં ઘણી મુ’શ્કે’લી’ઓ આવે છે લગ્ન માટે છો’ક’રીના આ’કૃ’તિને ઘણું મહત્વ આપવામાં આવે છે.

છો’ક’રી ની ઉંમર : આપણા દેશમાં છો’ક’રી માટે છોકરા કરતા નાની હોવું ખૂબ મહત્વનું છે લગ્ન સમયે તે ચોક્કસપણે જોવા મળે છે કે છો’ક’રીની ઉંમર છોકરા કરતા ઓછી હોય છે આજના યુગમાં પણ લોકો તેમના ઘરના મોટા છોકરાઓ માટે નાની છો’ક’રીઓ શોધે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *