એક દિવસ માં કેટલી વાર સમાગમ માણી શકાય છે, વધારે કરવાથી થાઈ છે આ ગંભીર બીમારીઓ..

અન્ય

પ્રેમ એ ખૂબ જ સુંદર અહેસાસ છે. જ્યારે લોકો પ્રેમમાં ડુ-બી જાય છે ત્યારે તેમણે બીજી કોઈ વાતોનુ ભાન રહેતું નથી. બે વ્યક્તિ જ્યારે પ્રેમમાં પડે છે ત્યારે ઘણીવાર તેમના વચ્ચે સમાગમ પણ બં-ધાય છે, જે ખૂબ જ સુખદ અનુભવ હોય છે. સમાગમને લીધે બંને વ્યક્તિ એકબીજાની નજીક આવે છે, પછી એ પતિ-પત્ની હોય કે પ્રેમી-પ્રેમિકા..

ઘણા લોકોના મનમાં સમાગમને લઈને સવાલ ઊભો થાય છે કે દિવસમાં કેટલી વખત સમાગમ બાં-ધી શકાય છે? એક શોધમાં ખુલાસો કરવામાં આવેલ છે કે દિવસમાં બે વર્તી વધારે સમાગમ ના બાં-ધવો જોઈએ. વળી, સપ્તાહમાં ફક્ત ૩ વખત સમાગમ બાં-ધવાથી ખુશ રહી શકાય છે. પાછલા ૪ દશકોમાં ૩૦ હજાર લોકો પર સર્વે કર્યા બાદ આ વાત સામે આવી છે. આ સંશોધન અમેરીકામાં કરવામાં આવેલું હતી.

આ સર્વે કર્યા પછી એ માન્યતા તો ખ-તમ થઈ ગઈ છે જેમાં લોકો માનતા હતા કે વધારે સમાગમ કરવાથી ખુશી મળે છે. આમ તો સમાગમ એક અંગત વાત છે પરંતુ તેને લઈને કરવામાં આવેલા સવેમાં આ વાત એકદમ સામાન્ય રીતે સામે આવી છે કે ખુશ રહેવા માટે દરરોજ સમાગમ બાં-ધવા જરૂરી નથી.

સમાગમ હા-ર્ટ એ-ટેક, કિ-ડની સ્ટો-ન જેવી બીમારીઓ માટે એક વરદાન રૂપ સાબિત થઈ શકે છે. જો તેને નિયમિત રૂપે કરવામાં આવે તો તેના જેવી અનેક બિમારીઓ દૂર થઈ શકે છે. તો મિત્રો, સપ્તાહમાં ફક્ત ૩ દિવસ અને દિવસમાં ૨ સમય સમાગમ બાં-ધો. તમારા પા-ર્ટન-રના શ-રીરથી વધારે તેના હ્ર-દયને વધારે પ્રેમ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *