આ છે ફિમેલ નિરોધ ઉપયોગ કરવા થી થાઈ છે આ ફાયદા, જાણી ને ધ્રુજી જશો..

અન્ય

જ્યારે વાત મહિલાઓના કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ યૂઝની હોય ત્યારે મોટાભાગની મહિલાઓ ફકત ગ’ર્ભ નિ’રો’ધક ગો’ળી’ના ઉપયોગ અંગે જ જાણે છે પણ તમને આ’શ્ચ’ર્ય થશે કે જેમ પુરુષો માટે તેમ મહિલાઓ માટે પણ ફિમેલ નિરોધ માર્કેટમાં મળે છે. જો તમારા પાર્ટનર નિરોધના યૂઝ કરવાથી દૂર ભાગતો હોય અને તમે ગ’ર્ભનિ’રો’ધક ગો’ળી ખાવા ના માગતા હોવ તો પછી ફિમેલ નિરોધ બેસ્ટ ઑપ્શન છે. જાણી લો તેના ફાયદા અને નુક’સા’ન વિશે….

ફકત વિદશોમાં નહીં પણ ભારતમાં પણ HLL લાઇફકેર લિમિટેડ નામની કંપની વેલવેટ નામથી મહિલાઓ માટે નિરોધ લોન્ચ કર્યા છે. ફિમેલ નિરોધ પણ મેલ નિરોધની જેમ ફૂલ પ્રોટેક્શન આપે છે. તેમજ મહિલાઓને શરીર સુખ બાંધવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ મહિલાઓ માટે એકમાત્ર ગ’ર્ભનિ’રો’ધિક વિધિ છે જે વણજોઇતી પે’ગ્રેન્ન’સી’થી બચાવવાની સાથે HIV એ’ડ્સ જેવી STD બિ’મા’રીઓની સામે સુ’ર’ક્ષા આપે છે.

ફિમેલ નિરોધને ફેમિડોમ કહે છે. સોફ્ટ અને ખબ જ પાતળા પ્લાસ્ટિક પો’લિયુ’રેથે’નમાંથી આ નિરોધ બને છે. ઇન્ટ’ર’કો’ર્સ દરમિયાન સીમેનને ગ’ર્ભા’શ’ય સુધી પહોંચતું અટકાવવા માટે વજાઇનામાં લગાડવામાં આવે છે. જો આ નિરોધનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વણજોઇતા ગ’ર્ભ સાથે સાથે સે’ક્સ્યુ’અ’લી ટ્રાન્સમિટેડ ડિસિઝ એટલે કે STD સાથે 95% જેટલી સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે.

યૂઝ કરવાની રીત:

જે રીતે ટેમ્પૂનને વ’જા’ઇ’નાની અંદર એન્ટર કરાય છે તે જ રીતે ફિમેલ નિરોધને પણ પ્રા’ઇ’વેટ પા’ર્ટની અદંર ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. આ નિરોધની ઇનર રિંગને અંદરની તરફ અને આઉટર રિંગને બહારની તરફ રાખવામાં આવે છે.

ફિમેલ નિરોધના ફાયદા:

– યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી બંને પાર્ટનર્સને STD STI અને HIV જેવા સં’ક્ર’મ’ણથી બચાવે છે.

– વણજોઇતા ગ’ર્ભ’થી બચાવવા માટે કારગર ઉપાય.

– કોઇ સાઇડ ઇફેક્ટ નથી.

– મેલ નિરોધની જેમ આને પણ ઇન્ટરકોર્સ પહેલા ગમે ત્યારે શરીર સુખ દમરિયાન યૂઝ કરી શકાય છે.

ફિમેલ નિરોધના ગે’રફા’યદા:

– કેટલાક કપલ્સ માને છે કે શરીર સુખ વચ્ચે નિરોધ લગાવવા માટે સમય કાઢવાથી તમને ઉ’ત્તે’જ’ના ખરાબ થઇ જાય છે.

– ફિમેલ નિરોધ આમ તો મજબૂત હોય છે. પણ જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો તે વ’જા’ઇ’નામાં ફા’ટી પણ શકે છે. જેનાથી ગ’ર્ભ રહેવાની શક્યતા વધી જાય છે.

– માર્કેટમાં તેની અવેબિલિટ ખૂબ ઓછી હોવાના કારણે તે ખૂબ મોંઘા આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *