પરણિત મહિલા સાથે થઇ ગયો પ્રેમ, શરીર સુખ માટે ના પાડી તો કર્યું ન કરવાનું…

અજબ-ગજબ

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજનો યુગ કેટલી હદે ગયો છે અને ખાસ કરીને પ્રેમ અને પ્રેમમાં લોકોનો કચરો એક નવા સ્તરે ગયો છે. પ્રેમનો અર્થ ફક્ત લોકો માટે પ્રાપ્ત થયો છે અને આ માટે તેઓ ગુ’નાઓ પણ કરે છે. હાલનો મામલો દ્વારકા જિલ્લાના હરિદાસ નગર પો’લીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે, જ્યાં ત્યાં રહેતો શિવપૂજન નજીકમાં રહેતી એક પરિણીત મહિલા સાથે પ્રેમમાં પડ્યો હતો. તેને લાગ્યું કે તે સ્ત્રીની આગળ તેની નાડી ઓગળશે નહીં, તેથી તેણે એક પ્લાન બનવ્યો અને તેણે તેના બે વર્ષના બાળકનું અ’પહ’રણ કર્યું અને તેણી સાથે ભાગી ગયો.

Advertisement

પહેલા તે તેને યુપી લઈ ગયો અને મહિલાને બોલાવ્યો અને તેની પાસેથી ખંડણી માંગવાની શરૂઆત કરી. એટલું જ નહીં, તેણે મહિલાને એમ પણ કહ્યું કે, તેણીએ એકલા આવીને તેની સાથે મિત્રતા કરવી જોઈએ અને પ્રેમ કરવો જોઈએ. આ પછી તે રાજસ્થાન ભાગી ગયો હતો અને કોઈ જો’ખમ લેવાને બદલે મહિલાએ પો’લીસને આ સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી આપી હતી.

પોલીસે પણ આ બાબતને ગં’ભીરતાથી લીધી હતી અને તેનો પીછો કર્યો હતો જ્યાં આ’રોપી શિવપૂજનને પકડ્યો હતો અને પો’લીસ કસ્ટ’ડીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.હા’લ બા’ળક સ’લામત છે અને તેના માતાપિતાને સોંપવામાં આવ્યો છે અને ગુ’નેગા’રની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે

જેમાં તે કહી રહ્યો છે કે તેણે એ’કત’રફી પ્રેમ કર્યો હતો અને તેવું જ મેળવવા માટે, તેણે તે બધું કર્યું છે જે પોતાને આશ્ચર્યજનક છે અને ઘણા લોકો હજી પણ તેના કારણો અને નિવેદનો પર વિશ્વાસ કરતા નથી.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.