આવા પુરૂષો ને સ્ત્રીઓ ક્યારેય ના નથી પડતી ?…

અન્ય

જો પુરૂષોને પૂછવામાં આવે કે કઈ ઉંમરની છોકરીઓ તેમના પ્રત્યે વધુ આકર્ષિત થાય છે, તો મોટાભાગના જવાબો નાની ઉંમરની છોકરીઓના હોય છે. પરંતુ આ અંગે છોકરીઓનો અભિપ્રાય પૂછવા પર ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.

એક સ્ટડી અનુસાર, છોકરીઓ નાની ઉંમરના છોકરાઓ કરતાં અનુભવી પુરુષો સાથે સે-ક્સ કરવાનું પસંદ કરે છે. ફિનલેન્ડના સંશોધકોએ 18 થી 49 વર્ષની વયના કુલ 12,656 લોકો વચ્ચે આ સર્વે કર્યો છે.

સંશોધકોએ જણાવ્યું કે આ અભ્યાસથી તેઓ જાણવા માગે છે કે આખરે લોકોને કઈ ઉંમરના પાર્ટનર સાથે સે-ક્સ કરવું ગમે છે. અભ્યાસમાં, સંશોધકોએ પુરુષોને પૂછ્યું કે તેઓ પાછલા 12 વર્ષમાં કયા વય જૂથની સ્ત્રીઓ સાથે સે-ક્સ કરવાનું પસંદ કરે છે. જેમાં મોટાભાગના પુરૂષોની ઉંમર 20 થી 30 વર્ષ જણાવવામાં આવી છે.

તો બીજી તરફ યુવતીઓએ પુરૂષોને સચોટ વિપરિત જવાબ આપતા કહ્યું કે, તેઓ પોતાના કરતા ચારથી પાંચ વર્ષ મોટા હોય તેવા પુરૂષો સાથે સે-ક્સ માણે છે. અભ્યાસ સાથે જોડાયેલા એક સંશોધકે કહ્યું, ‘આ અભ્યાસમાં છોકરીઓને અનુભવી પુરુષો વધુ પસંદ આવે છે. આ કારણ હોઈ શકે છે કે અનુભવી માણસો પાસે વધુ પૈસા અને અનુભવ હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *