નાના છોકરાના પેટમાંથી નીકળી એવી વસ્તુ કે જાણીને ડૉક્ટર નો પણ પરસેવો નીકળી ગયો..

અજબ-ગજબ

ઘણી વખત આવા કિસ્સા ડોક્ટરની સામે આવે છે જે જાણી ને ડોક્ટર પણ નવાઈ પામી જાય છે

આવો જ એક કિસ્સો ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક બા-ળક ૬૫ મોતીની માળા ગળી ગયો, ત્યારબાદ બા-ળકને સતત ઉલટી થવા લાગી અને તે રડવા લાગ્યું. તે જ સમયે, જ્યારે ડોકટરો દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે, તેઓએ ચુંબકને એક સાથે ચોંટતા જોયા અને પછી તેઓએ ઓપરેશન કરીને બા-ળકનો જી’વ બ’ચા’વ્યો.

લખનૌમાં રહેતા દોઢ વર્ષ ના બા-ળક ને ચાર દિવસ પહેલા જ ઉલટી થવાની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારથી તે સતત રડતો હતો. આ સમય દરમિયાન, કુટુંબ ના લોકો કંઈપણ સમજી શક્યઆ નહીં. અંતે નારાજ થઈને તે બા-ળક સાથે ગોમતીનગર વિશાલખંડની ખાનગી હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો. ડો. સુનિલ કનૌજીયાએ જ્યારે એકસ-રે પરીક્ષા લીધી ત્યારે તેમને તેના પેટમાં મોતીની માળા જોવા મળી. આ જોયા પછી પણ પરિવારજનો માન્યા ન હતા.

સં-બંધીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ઘરે આવી કોઈ માળા નહોતી. આ બધુ જાણ્યા પછી ડોકટરોએ ઓપરેશન કરવાનું નક્કી કર્યું. જ્યારે ડો. સુનિલ કનૌજીયાએ પેટમાં એક ચી’રો બનાવ્યો ત્યારે સાધનો તેમાં ચોંટવા લાગ્યા. આ જાણ્યા પછી, ડોક્ટરને ખબર પડી કે આતો ચુંબક ના મોતીની માળા છે.

પછી ડોકટરોએ લોખંડના સાધનોથી માળાની શોધ શરૂ કરી, તેઓએ શોધી કાઢ્યું કે ચુંબક ની માળા આં’ત’ર’ડામાં અટવાઇ ગઇ છે અને આને કારણે આં’તરડા યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકતા નથી. ડો.સુનિલ આ વિશે કહે છે, ‘મોતી નાના-મોટા આંતરડામાં પહોંચી ગયા હતા. જે એક બિજા સાથે અટવાઈ ગયા હતા.

નાના આંતરડામાં પાંચ અને પેટના પાછલા ભાગમાં એક કાણું પડી ગયું હતુ. લગભગ પાંચ કલાક ચાલ્યા ઓપરેશન બાદ, તમામ ચુંબક માળા કાઢી નાખવામાં આવિ. સમાચાર એ છે કે બા-ળક હવે ઠીક છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *