શરીર સુખ સમયે છોકરીઓ ની આ આ-દતો છોકરાને કરી દે છે મ-દહો-શ, જાણી લ્યો અત્યારે..

અન્ય

શરીર સુખ વિશે દરેકની પોતાની જુદી વિચારસરણી હોય છે. છોકરાઓ અને છોકરીઓ શરીર સુખ વિશે ખૂબ જ અલગ વિચારો ધરાવે છે, પરંતુ ઘણા છોકરાઓને લાગે છે કે છોકરીઓ શરીર સુખ વિષે વધારે જાણતી નથી, પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી. દરેક છોકરી અત્યારે આ વિચારો માં આગળ વધી ચુકી છે. ધણી વાર એવા કિ’સ્સા પ્રકાશ માં આવે છે કે પુરુષ કરતા મહિલા શરીર સુખ વિષે વધારે જાણતી હોય છે.

પુરુષોની આ વિચારસરણીની વિ-રુ’ધ્ધ, મહિલાઓ વિચારે છે કે છોકરાઓ ફક્ત મહિલાઓનું શરીર અને પ્રા’ઇ’વે’ટ પા’ર્ટ વિશે જ વિચારે છે. એક સંશોધનથી બહાર આવ્યું છે કે પુરુષો ઈચ્છે છે કે મહિલાઓને શરીર સુખ વિશે જાણકારી હોય જેથી બંને જયારે બે’ડ ઉપર શરીર સુખ નો આંનદ લે ત્યારે મહિલા પુરુષ ને બરાબર સાથ આપી શકે.

સંશોધન બતાવ્યું છે કે છોકરાઓ ઇચ્છે છે કે સ્ત્રીઓ શરીર સુખ વિશે ઘણું બધું જાણે. પુરુષોને એવી સ્ત્રીઓ પસંદ નથી હોતી જે શરીર સુખની બાબતમાં ખૂબ શરમાળ હોય. અને જે મહિલા શરીર સુખ ની વાત પણ ખુલી ને ના કરી શકે. આવી મહિલા તરફ પુરુષો નું ધ્યાન ઓછું કેનરિટ થાય છે.

મોટાભાગના છોકરાઓ આવી છોકરીઓને પસંદ કરે છે. જે શરીર સુખ સમયે બે’ડ ઉપર નવી નવી રીતો અપનાવતી હોય. અનેક વાર એવું બને છે કે મહિલા એવું વિચારે છે કે જો હું બે’ડ ઉપર વધારે ખુશ થઇ જઈશ તો મારો પુરુષ પાર્ટનર મારા વિષે શું વિચારશે. પરંતુ એવું કૈજ હોતું નથી. પુરુષો પણ ઈચ્છે છે કે મહિલાઓ બે’ડ ઉપર અલગ અલગ પો’જીશ’ન અપનાવે જેથી પુરુષ અને મહિલા બંને ને પૂરતો આનંદ મળે.

શરીર સુખ દરમિયાન મોટા ભાગ ના પુરુષો એવું ઈચ્છે છે કે પોતાની મહિલા પાર્ટનર પુરુષ ના પ્રા’ઇ’વેટ પાર્ટ ને કિ’સ કરે અને મુ’ખ વડે આનંદ આપે પરંતુ આપણે જોયું હશે કે મોટા ભાગ ની મહિલા ને આવું કરવું પસંદ નથી તો આ બાબત માં પુરુષ ને મહિલા સાથે ફો-ર્સ ના કરવો જોઈએ આવું કરવાથી બંને ના સં-બં-દ માં દરાર આવી શકે છે.

પુરુષો તેમના ભાગીદારો તરફથી તેમની પ્રશંસા સાંભળવાનું પસંદ કરે છે. શરીર સુખ સમયે, પુરુષો તેમના જીવનસાથી પાસેથી તેમની તેમનું નામ સાંભળવાનું પસંદ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *