શરીર સુખ માણતા થાકી ગયો દેવર, પણ ભાભીનું મન ભરાયું નહીં અને પછી કરી નાખ્યું એવું કે…

અન્ય

ભાભી ને શરીર સુખ નો ખૂબ જ શોખ હતો. તેથી તે પતિ સાથે તો શરીર સુખ બનાવતી હતી પણ સાથે સાથે દિયર સાથે પણ શરીર સુખ કરતી હતી. તેમ છતાં તેનું મન ભરાતું ન હતું. રાત્રે પતિ સાથે અને દિવસે દિયર સાથે શરીર સુખ બનાવતી હતી. પરંતુ તેમ છતાં તે સં’તુ’ષ્ટ થતી ન હતી. રાત્રે પતિ સાથે શરીર સુખ કર્યા બાદ તે દિયર પાસે ગઈ હતી અને શરીર સુખ કરવા લાગી હતી. ખૂબ શરીર સુખ માણ્યા બાદ દિયર થાકી ગયો હતો. પરંતુ તેમ છતાં ભાભી તેને છોડતી ન હતી. અને જ્યારે દિયર વધુ શરીર સુખ કરવાની હાલતમાં ન હતો પણ ભાભી શરીર સુખ કરવાની જીદ કરી રહી હતી ત્યારે દિયર માન્યો નહીં. તેથી ભાભી ખૂબ જ ગુ’સ્સે થઈ ગઈ હતી અને કર્યું એવું કે…

ચાલુ દિવસોમાં આવતા ગુ’નાહિત બનાવોમાં ઘણી એવી ઘટનાઓ બને છે જે સં’બંધોને શરમજનક બનાવે છે. આવી સ્થિતિમાં તાજેતરમાં આ મામલો ઉત્તર પ્રદેશના રાયબરેલીથી સામે આવ્યો છે. આ કિસ્સામાં, એક દિયર ભાભી એ તેમના સં’બંધોને શરમજનક બનાવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, એક યુવતી ત્યાં તેના પતિ અને દિયર સાથે રહે છે અને પતિ ઘણીવાર કામથી બહાર જતો હતો, જેના કારણે તેની અને દિયર વચ્ચેની નિકટતા વધી ગઈ હતી અને તે દરરોજ રાત્રે શરીર સુખ બનાવવાનું શરૂ કરી દેતા હતા.

અહેવાલો અનુસાર, યુવતીને શરીર સુખ બાંધવાનું પસંદ હતું. જાણવા મળ્યું છે કે, ઘટનાની રાત્રે પણ મહિલાએ, એટલે કે ભાભીએ દિયર સાથે ગે’રકા’યદેસર શરીર સુખ રાખ્યો હતો અને તેનું મન ન ભરાયું ત્યારે તેણે દિયર પર છ’રી વડે હુ’મલો કર્યો હતો. બાદમાં દેવરને ઇ’જાગ્રસ્ત હાલતમાં હો’સ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. હા, રાયબરેલીમાં સં’બંધોને શરમજનક બનાવતો મામલો સામે આવ્યો છે. જેમાં એક ભાભી પર તેના દિયર સાથે ગે’રકા’યદેસર સં’બંધ હોવાનો આ’ક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે તે તેનું મન ભરી ન શક્યો ત્યારે તેણે દિયર પર છ’રી વડે હુ’મલો કર્યો, ત્યારબાદ તે ઈ’જાગ્રસ્ત થઈ ગયો અને ત્યાંથી ફ’રાર થઈ ગયો. હવે પો’લીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે અને આ’રોપી ભાભીને ક’સ્ટડીમાં લેવામાં આવી છે.

આ’રોપી મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે તેને શરીર સુખ કરવું ખૂબ ગમે છે. તેથી તેણે બે પુરુષો રાખ્યા છે. એક તેનો પતિ અને બીજો તેનો દિયર. પતિ કામ માટે બહાર જાય ત્યારે દિયર સાથે શરીર સુખ કરતી હતી અને પતિ હજાર હોય તો પતિ સાથે શરીર સુખ માણતી હતી. તેમ છતાં બંને માંથી એક પણ તેને સં’તુષ્ટ કરી શકતા ન હતા. દિયર તે કહે તેમ કરતો હતો અને ભરપૂર શરીર સુખ કરતો હતો. તેથી તેને પતિ કરતા દિયર સાથે શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ મજા આવતી હતી.

તે દિવસે પણ તે અને તેનો દિયર શરીર સુખ કરતા હતા. દિયર સતત શરીર સુખ કરી રહ્યો હતો પણ તેનું મન ભરાયું ન હતું. તેથી તેણે વધુ શરીર સુખ કરવાની જીદ કરી હતી. તેથી દિયર ફરીથી તેની સાથે શરીર સુખ કરવા રાજી થઈ ગયો હતો. અને તેમણે ફરીથી પાંચ કલાક શરીર સુખ કર્યું હતું. પરંતુ તેમ છતાં તે ધરાઈ નહીં અને વધુ શરીર સુખ કરવાની જીદ કરવા લાગી. દિયર પણ હવે તો થાકી ગયો હતો તેથી ના પાડવા લાગ્યો. પરંતુ ભાભી તેની વાત સાંભળવા તૈયાર ન થઈ અને પોતાની વાત પર મક્કમ રહી કે હજુ પણ દિયર શરીર સુખ ચાલુ રાખે. પણ દિયર ખૂબ થાક્યો હતી તેથી ગુ’સ્સે થઈ ગયો અને શરીર સુખ કરવાનું બંધ કરી ને જવા લાગ્યો હતો. પણ ભાભી માની નહીં અને દિયર પર છ’રી વડે હુ’મલો કર્યો હતો. પરંતુ દિયર ત્યાંથી ભાગવામાં સફળ રહ્યો હતો. પછી તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. અને તેની ફ’રિયાદ પર ભાભીને પક’ડી લેવામાં આવી છે. અને હાલ ભાભી પો’લીસ ક’સ્ટડીમાં છે અને વધુ માહિતી મેળવી રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *