સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવરને 14 વર્ષ નાની શિક્ષિકા સાથે થયો પ્રેમ ને બસમાં જ ચાલુ કરી દીધું….

અન્ય

સુરતની એક શિક્ષિકા સાથે સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવરે સ્કૂલ બસમાં જ શરીર સુખ માણ્યું હતું ને પછી જુદાં જુદાં સ્થળ લઈ જઈને શરીર સુખ માણ્યું હતું. ડ્રાઈવરે આ શિક્ષિકા સાથે લગ્ન કરવાની પણ ખાતરી આપી હતી પણ વારંવાર શરીર સુખ માણ્યા પછી લગ્ન કરવાના બદેલ તરછો’ડી દેતાં ડ્રાઈવર સામે પોલીસ ફરિ યાદ નોં’ધા’ઈ છે.

બસ ડ્રાઈવર બે બાળકોનો બાપ : આ ઘટનાની વિગત એવી છે કે, અમરોલી વિસ્તારની સ્કૂલની 25 વર્ષીય શિક્ષીકાનો પરિચય મૂળ અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા પાસેના ગામના 39 વર્ષના બસ ડ્રાઇવર સાથે થયો હતો. બંને વચ્ચેનો પરિચય ગા’ઢ થયો હતો ને પછી બંનેની આં’ખ મળી ગઇ હતી. બસ ડ્રાઈવર પરિણીત અને બે સંતાનનો પિતા હોવા છતાં તેણે શિક્ષિકાને પ્રે’મ જા’ળમાં ફ’સા’વી’ને જાન્યુઆરી 2020માં સ્કૂલ બસમાં જ શરીર સુખ બાં’ધ્યા હતા. એ પછી તેણે ઘણી વાર શિક્ષિકા સાથે શરીર સુખ માણ્યું હતું.

લગ્ન કરવાની લા’લ’ચ આપી લઈ જતો ફરવા : આ ડ્રાઈવર શિક્ષીકા સાથે લગ્ન કરશે એમ કહી ફરવા લઇ જતો હતો અને બંને એ’કાં’ત’માં શરીર સુખ માણતાં હતાં. શિક્ષીકા જયારે પણ લગ્નનું કહેતી હતી ત્યારે તે પત્નીને છુ’ટા’છે’ડા આપું એટલે તારી સાથે લગ્ન કરી લઇશ એમ કહી વા’ય’દા કરતો હતો. આ રીતે તે શિક્ષિકાને ફો’સ’લાવીને તેની સથે શરીર સુખ માણતો હતો.

લગ્નની જીદ કરતાં ડ્રાઈવરે પ્રકાશ્યું : જો કે પત્નીને છુ’ટાછે’ડા આપવાનો વા’ય’દો કરનાર ડ્રાઈવરે અચાનક જ શિક્ષીકા સાથે પ્રેમ સ-બં’ધ તો’ડી નાંખ્યા હતા અને પત્નીને છુ’ટા’છે’ડા આપવાનો ઇ’ન્કા’ર કરી દીધો હતો. જો કે શિક્ષીકાએ ડ્રાઈવર સમક્ષ લગ્નની જી’દ કરતાં ડ્રાઈવરે તેને સમાજમાં બ’દના’મ કરવાની અને તેના નાના ભાઇને મા’રી નાંખવાની ધ’મ’કી આપવાનું શરૂ કર્યુ હતું. જેને પગલે શિક્ષીકાએ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ડ્રાઈવર વિ’રૂ’ધ્ધ દુ’ષ્ક’ર્મની ફરી યાદ નોં’ધા’વી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *