પતિ પત્ની ને સં@તોષ ના કરી શક્યો, તો પતિ કહી આ વાત ને થયું આવું..

અન્ય

આપણે દરરોજ આપણી સામે આવતા રહીએ છીએ. જેના વિશે સાંભળીને મનુષ્યનું દિલ છવાઈ જાય છે આમાંના ઘણા કેસો આ જેવા છે અને જેના વિશે સાંભળ્યા પછી લાગે છે કે માનવતા સંપૂર્ણપણે માનવતા ગુમાવી છે અને તાજેતરમાં જ આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે

જેમાં 30 વર્ષનો એક વ્યક્તિ લગ્ન પછી પત્ની સાથે ઘરે આવ્યો હતો પરંતુ મહિલાને શારી-રિક સં-બંધ રાખવાની એટલી પસંદ હતી કે તેણીએ જે કહ્યું તે સાંભળીને દરેક આશ્ચ-ર્યચ-કિત થઈ ગયા.

કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ મહિલા ખૂબ જ સુંદર હતી. મળતી માહિતી મુજબ, યુવકે જ્યારે હની-મૂન પર પત્ની સાથે સં-બંધ બનાવ્યો ત્યારે તેણીની વાત સાંભળીને તે આશ્ચ-ર્યચ-કિત થઈ ગયો કારણ કે મહિલાએ કહ્યું કે તે બે વાર સંતુ-ષ્ટ નથી અને તેના પતિએ તેની સાથે લગભગ દસ વખત સાત સં-બંધ બાંધ્યા હતા

જો કે તેના પતિએ તેની પત્નીની ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ તે ક્યારેય સંતુ-ષ્ટ નહોતી.

જ્યારે યુવક તેની પત્નીથી ગુ-જરી ગયો હતો અને પરિસ્થિતિ એટલી ખ-રાબ થઈ ગઈ કે તેણે છોકરાઓને શેરીમાં તેના ઘરે બોલાવવાનું શરૂ કર્યું અને તેની વા-સના કાઢી નાખવાનું શરૂ કર્યું અને જ્યારે પતિએ ના પાડી ત્યારે પત્નીએ કંઈક આઘા-તજનક કહ્યું અને તેના પતિને કહ્યું કે

જો હું મને સં-તોષ ન આપી શકું તો મારા માટે છોકરાઓ ગોઠવો.

જો તમે નહીં કરી શકો તો શાંતિથી જોતા રહો અને પત્નીની વાતો સાંભળીને પતિ ગુ-સ્સે થઈ ગયો અને મહિલાના માથા પર લાકડા વડે મા-ર મા-ર્યો હતો જેના કારણે તેનું ઘટના સ્થળે જ મો-ત’ નીપ-જ્યું હતું અને બાદમાં પતિ પો-લીસ મથકે ગયો અને આત્મ-સમ-ર્પણ કર્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *