ઓફિસ ના કામ થી પતિ બહાર ગયો હતો, મામા એ માણ્યું શરીર સુખ, વિડિઓ બહાર આવતા થઇ ગઈ બબાલ..

અજબ-ગજબ

મહિલાઓ પર જા’તીય શો’ષણ એ એક મોટી સમસ્યા છે. આખો દેશ આ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. હદ ત્યારે પહોંચી જાય છે જ્યારે ફક્ત એક સં’બંધી તેના બીજા સં’બંધી સાથે શરીર સુખ કરે છે. ત્યારબાદ એવા પણ કિસ્સાઓ છે કે મહિલાનો અ’શ્લી’લ વીડિયો આ’રોપી દ્વારા પહેલા બનાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને વાયરલ કરવાની ધ’મકી આપવામાં આવી છે. બિહારના સિવાનમાં હવે આવો જ એક અનોખો કિસ્સો જોવા મળ્યો છે.

સીવાનના એમ.એચ.નગર પો’લીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સં’બંધોને શરમજનક બનાવની ઘટના બની છે. અહીં એક પરિણીત મહિલાએ તેના પોતાના મામા પર શરીર સુખ બાંધવાનો અને બ્લે’કમે’લ કરવાનો આ’રોપ લગાવ્યો છે. સામાન્ય રીતે, માતાની ભત્રીજીનો સં’બંધ પિતા પુત્રીના સં’બંધ જેટલો પવિત્ર માનવામાં આવે છે. પરંતુ અહીં દુ’ષ્ટ મામા એ તેની ભત્રીજી સાથે શરીર સુખ બનાવ્યા હતા.

મહિલાનો આ’રોપ છે કે એક વર્ષ સુધી તેનું અ’ફેર તેની સાથે શરીર સુખ રાખે છે. તેણે બ’ળજ’બરીથી એક અ’શ્લી’લ વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, તેણે આ વીડિયોને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થયા પછી મહિલાના પતિએ તેને ઘરની બહાર ફેં’કી દીધી હતી. હવે મહિલાઓ ન્યાય માટે ઠો’કર ખાઈ રહી છે.

હકીકતમાં, મહિલાનો પતિ કામના મોટે ભાગે ઘરની બહાર જ રહે છે. બસ, મહિલાના મામા સત્યેન્દ્રએ તેનો ફા’યદો ઉઠાવ્યો અને તેની ભત્રીજી સાથે ગે’રકાયદે’સર સં’બંધો બનાવ્યા. આ ગે’રકા’યદેસર સં’બંધ લગભગ એક વર્ષ સુધી ચાલુ રહ્યો. પછી એક દિવસ મામાએ તેની ભત્રીજીનો શરીર સુખ કરવાનો એક વીડિયો બનાવ્યો. ત્યારબાદ આ વીડિયોના આધારે તેણે તેની ભત્રીજીને ત્રા’સ આપવાનું અને બ્લે’કમે’લ કરવાનું શરૂ કર્યું.

તે ખૂબ જ શરમજનક છે કે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ભત્રીજી સાથે આવી ગં’દા કૃ’ત્ય કરવા વિશે વિચારી શકે છે. આવા દુ’ષ્ટ લોકોને સખત સ’જા થવી જોઈએ. ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલીવાર નથી જ્યારે સં’બંધોને શર’મજનક બનાવવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આવી ઘટનાઓને રોકવાનો એકમાત્ર રસ્તો ગુ’નેગા’રોને કડક સ’જા આપવી. આ સાથે, બાળકોને નાનપણથી જ ઘરે આવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ કે તેઓ મહિલાઓનો આદર કરે. કદાચ આ બધી બાબતો કર્યા પછી, આવા કિસ્સાઓ ભવિષ્યમાં ઓછા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *