ઇંટરવ્યૂ સવાલ : એવી કઈ વસ્તુ છે જે પુરુષો માં વધે છે પણ સ્ત્રીઓ માં નહિ?

અન્ય

સવાલ 1 : એક છોકરીને જોઈ વ્યક્તિને કહ્યું તેના માતા પિતા મારા સસરા છે, બંને વચ્ચે શું સંબંધ છે?

જવાબ : પિતા પુત્રી

સવાલ 2 : પિતાએ પોતાની દીકરીને એક ફળ આપીને કહ્યું કે, ભૂખ લાગે તો આને ખાઈ લેજે, તરસ લાગે તો પી લેજે અને ઠંડી લાગે તો સળગાવી દેજે. તો જણાવો પિતાએ કયું ફળ આપ્યું હશે?

જવાબ : નારિયેળ.

સવાલ 3 : આર્મીની ગાડીની નંબર પ્લેટ અલગ કેમ હોય છે?

જવાબ : આર્મીની ગાડીઓની નંબર પ્લેટમાં સૌથી પહેલા એક Arrow હોય છે, જે નંબર પ્લેટને સીધી લગાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી શરુઆતના બે આંકડા વર્ષ દર્શાવે છે, ત્યાર પછી બેસ કોડ હોય છે. જેનાથી ગાડી ક્યા બેસની છે તે જાણી શકાય છે. ત્યાર પછી ગાડીનો સીરીયલ નંબર હોય છે અને છેલ્લે એક કોડ જે ગાડીનો ક્લાસ દર્શાવે છે.

સવાલ 4 : કઈ વસ્તુ છે જે માત્ર બોલવા પર જ તૂટી થાય છે ?

જવાબ : શાંતિ (મૌન).

સવાલ 5 : એક છોકરાને જોઈ મહિલા બોલી તેની માંની એકમાત્ર દીકરી છે, બંને વચ્ચેનો શું સંબંધ થયો?

જવાબ : માં-દીકરો

સવાલ 6 : દસ રૂપિયામાં તમે શું ખરીદશો જેથી તમારો આખો ઓરડો ભરાઈ જાય?

જવાબ : આખા ઓરડામાં દસ રૂપિયામાં ધૂપ લાકડીઓ ચાખી શકાય છે.

સવાલ 7 : બેંકને હિન્દીમાં શું કહે છે?

જવાબ : અધીકોશ

સવાલ 8 : તમારા પતિ તમને 4 બાળકોને જન્મ આપવાનું કહે તો તમે શું કરશો?

જવાબ : મહિલા ઉમેદવારે જવાબ આપ્યો કે હું પહેલા તો પતિને સમજાવીશ કે આ ઠીક નથી. છતાં પણ જો તે નહિ માને તો રાઈટ ટૂ રિજેક્ટ અધિકારથી તેમને ના કહી દઈશ.

સવાલ 9 : પાણીનો રંગ કેમ નથી હોતો?

જવાબ : પાણી ઓક્સીજન અને હાઈડ્રોજનના અણુઓથી મળીને બને છે, જે ઉર્જાને શોષણ કરવામાં અસમર્થ છે. એટલા માટે પ્રકાશ પડવા છતાં પણ પાણી રંગ વગરનું દેખાય છે.

સવાલ 10 : આંગળી ચટકવા પર અવાજ કેમ આવે છે?

જવાબ : આંગળી ચટકવાનો અવાજ હાડકાના સાંધામાં જે તરલ પદાર્થ હોય છે તેમાં પરપોટા ફૂટવાને કારણે આવે છે. જો એકવાર સાંધામાં બનેલા પરપોટા ફૂટી જાય તો ત્યારબાદ ફરીથી પરપોટા બનવામાં 15 થી 20 મિનિટ લાગે છે.

સવાલ 11 : તમારા એક હાથમાં 1 કિલો લોખંડ અને બીજા હાથમાં 1 કિલો રૂ છે કોનું વજન વધુ હશે?

જવાબ : બંનેનું વજન સરખું જ હશે કેમ કે બંનેની કવાંટીટી એક જ છે.

સવાલ 12 : એવી કઈ વસ્તુ છે જે છોકરીઓમાં મોટી અને છોકરાઓમાં નાની છે?

જવાબ : માથાના વાળ

સવાલ 13 : એવી કઈ વસ્તુ છે જે પુરુષો માં વધે છે પણ સ્ત્રીઓ માં નહિ?

જવાબ : દાઢી અને મૂછ સ્ત્રીઓ માં ક્યારેય વધતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *