પ્રાચીન સમયમાં મહિલા ને આવી રીતે બનાવતા વિષકન્યા, કારણ જાણી ને ઉડી જશે તમારા હોશ..

અજબ-ગજબ

જૂના સમયમાં કેટલીક વિચિત્ર વસ્તુઓ હતી જે આપણને ઘણી વખત વિચારવા માટે મજબુર કરે છે. ઘણીવાર રાજા મહારાજા તેની લડાઇ કુશળતા માટે જાણીતા છે પરંતુ પ્રાચીન સમયમાં, રાજા મહારાજાઓમાં પણ વિષકન્યા ઓ હતી. તે ફક્ત રાજાઓના મહેલોમાં રેહતી હતી.

પેહલા રાજાના દરબારમાં હતી વિષકન્યા.

જો કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ જાણવાનો હતો, તો તે ખૂબ ઉપયોગી હતું અને જો તમારી પાસે કોઈ માહિતી છે, તો તે તફાવત શોધવાનું ખૂબ જ સરળ હતું.

ખુબસુરત છોકરીઓ ને આ કાર્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને તમને એ જાણીને પણ આશ્ચર્ય થશે કે આ એવી છોકરીઓ હતી જે રાજાઓની ગેરકાયદેસર સંતાન હોય છે.

આ રીતે વિષકન્યા બનાવવામાં આવે છે.

તેમને મહેલમાં રાખીને ખોરાકની સંભાળ લેવામાં આવે છે, અને પછી થોડા દિવસો પછી તેમને વિષકન્યા બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. ખૂબ જ નાની વયથી જુદા જુદા પ્રકારના ઝેર નાના પ્રમાણમાં આપવામાં આવે છે, અને આ ઝેરને ખોરાકમાં ભેળવવામાં આવ્યું હતું અને ઝેરનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધારવામાં આવતું હતું. જે ધીમે ધીમે તેમને વિષકન્યાઓ બનાવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *