સ્ત્રીઓ ને સૌથી વધુ આ સમયે શરીર સુખ માણવાનું મન થાય છે, કારણ જાણી ને તમે પણ ચોંકી જશો..

અન્ય

હાલના સમયમાં સે-ક્સ નું પ્રમાણ ખુબજ વધી ગયું છે અને આ સે-ક્સ કરવા માટે બંને અલગ અલગ સમય પસંદ કરતા હોય છે.સ્ત્રી અને પુરૂષોની પસંદગી જેમ અલગ અલગ હોય છે તેમજ તેમની ટેવ અને આદતો પણ અલગ જ હોય છે. આ ઉપરાંત તેમના રતિક્રિડા માણવાનો સમય અને ઈચ્છાનો સમય પણ અલગ અલગ હોય છે.

એક સર્વેક્ષણથી આ વાત વધુ સ્પષ્ટ થઈ છે કે, સ્ત્રીઓને સૂતા પહેલાં રાતના 11 વાગે સે-ક્સ કરવાની ઈચ્છા થાય છે, તો પરૂષોને વહેલી સવારે 6 વાગે સે-ક્સ કરવાની ઈચ્છા જાગૃત થાય છે.

સર્વેક્ષણમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે, મહિલાઓમાં રાત્રે 11થી 2 વાગ્યા સુધી યૌ-નસં-બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ચ-રમ સીમાએ હોય છે.આમ, જ્યારે પુરૂષોમાં સવારે 5થી 9 વાગ્યા સુધી યૌ-નસં-બંધ બનાવવાની ઈચ્છા પ્રબળ હોય છે.

આ સે-ક્સ કરવાના અલગ અલગ સમયને લીધે સ્ત્રી અને પુરુષો બંને હતાસ થતા હોય છે કારણકે બંનેના ગ અલગ સે-ક્સ સમયને કારણે સં-ભોગ કરવામાં મજા આવતી નથી આના લીધે ટે બંને હતાસ અને થાક અનુભવે છે. આ ઉપરાંત એક સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે, પુરૂષોમાં સવારના સમયે યૌ-નસં-બંધ બનાવવાની ઈચ્છા પ્રબળ હોય છે, પણ આ દરમિયાન માત્ર 11 ટકા મહિલાઓમાં જ યૌ-નસં-બંધની ઈચ્છા હોય છે, જ્યારે એ સૂતા પહેલા ફક્ત 16 ટકા પુરૂષો જ યૌ-નસં-બંધ બનાવવા માટે ઈચ્છુક હોય છે.

એક સર્વે અનુસાર પુરૂષ નાસ્તા પહેલા યૌ-નસં-બંધ બનાવવા માટે તૈયાર રહે છે, જ્યારે મહિલાઓ રાતના સમયે યૌ-નસં-બંધ બનાવવાની ઈચ્છા રાખે છે. બ્રિટનમાં 21૦૦ લોકો પર કરવામાં આવેલા સર્વેક્ષણમાં આ નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવ્યુ છે કે, લોકો એવા સાથી સાથે ઘર વસાવવા માંગે છે જેનામાં યૌ-નસં-બંધ બનાવવાની ઈચ્છા સમાન હોય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *