2022 માં સ્ત્રીઓ કરશે આવો વ્યવહાર કે તમને વિશ્વાસ નઈ થાય, ભવિષ્યવાણી અત્યારે જ સાચી પડી રહી છે.

અજબ-ગજબ

કળિ’યુગનું વર્ણન વેદ, સ્મૃતિ, ગીતા અને પુરાણોમાં વિગતવાર થયેલ છે. આ યુગમાં સ્ત્રીઓના પાત્ર અને સ્વ’ભાવ વિશે પણ એક ઉલ્લેખ છે. પુરાણો કહે છે કે કાલિકલમાં મહિલાઓને ઘણા ગુ’નાઓનો સામનો કરવો પડતો હતો, તેમના પર પ્રતિ-બંધો લાદવામાં આવશે અને બીજી બાજુ તેઓ મુક્તપણે આગળ વધતી અને નિર્લ’જ્જતાની બધી મર્યાદાઓ પાર કરી દેતી હતી. જરૂરી નથી કે બધી સ્ત્રીઓ સંસ્કૃતિ વિનાની હોય. પરંતુ કાલિકલના પ્રભાવ હેઠળ, તેની અસર મોટાભાગના પર પડશે. ચાલો આપણે જાણીએ કે આ વિશે પુરાણો શું કહે છે.

સુંદરતા યોગ્ય રહેશે: કાલિકલમાં મહિલાઓ આખો દિવસ તેમની સુંદરતા વિશે વિચારતા રહેશે. તેણીને તેના વાળમાં સુંદરતા હોવાનો ગર્વ થશે. કળિયુગની સ્ત્રીઓ તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તન કરશે, તેમનું મન હાવભાવ અને વૈભવીમાં રહેશે.

ફક્ત શ્રીમંત પુરુષ જ લાયક પુરુષ રહેશે: કળિયુગમાં સ્ત્રીઓ પૈસા વિના પતિને છોડી દેશે. ફક્ત એક શ્રીમંત માણસ જ મહિલાઓનો મુખ્ય હશે. તેઓને અ’ન્યાયથી સંપત્તિ ઉત્પન્ન કરનારા પુરુષો સાથે જોડાણ હશે.નાણાં વિનાના લોકોને ઘૃ’ણાસ્પદ, પા’પી, અ’યોગ્ય અને ગં’દા વ્યક્તિ તરીકે ગણવામાં આવશે.

ધર્મ માનવામાં આવશે નહીં. એટલે કે, કાલિકલમાં સ્ત્રીઓ માટે લગ્ન ફરજિયાત રહેશે નહીં. લગ્ન ફક્ત બે લોકો વચ્ચેનો કરા’ર હશે. મહિલાઓ પવિત્ર ધર્મનું પાલન કરવાનું બંધ કરશે અને પુરુષો પણ તે જ કરશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *