પુરુષો ના શ-રીર ના આ અંગ જોઈને મહિલાઓ સમાગમ માટે જાય છે પાગલ..

અન્ય

તમને જણાવી દઈએ કે આજે હું તમારા માટે આ લેખમાં તમને એક એવી માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું જેના વિશે તમને ભાગ્યે જ ખબર હશે. તમને જણાવી દઈએ કે સ્ત્રી અને પુરુષ એકબીજા પ્રત્યે કોઈને કોઈ અ’પે’ક્ષા રાખતાં હોય છે.

પુરુષોના ભરેલા અને વેલ શેપ્ડ અંગ મહિલાઓને ઝડપથી આ’કર્ષિ’ત કરે છે. પુરુષોના શ-રીરના આવા અનેક ખાસ અંગ હોય છે જેના કારણે મહિલાઓ તેમની તરફ ઝ-ડપથી આ’કર્ષિ’ત થાય છે. આમ, આ અંગોથી બેડ પર સમાગમ ના સમયે ઝ-ડપથી ઉ’ત્તેજિ’ત થવાય છે. તો આજે અમે તમને પુરુષોના આવા જ કેટલાક અંગો વિશે જણાવીશું જે મહિલાઓને તેમની તરફ આ’કર્ષિ’ત કરે છે.

[ જીભ ] : પુરુષની જીભ શ-રીરનું એક એવું અંગ છે જે મહિલાઓને ખૂબ પસંદ કરે છે. જો પુરુષ એમની જીભનો યોગ્ય પ્રયોગ કરી મહિલાના શ-રીર પર અડે છે તો તેનો આનંદ મહિલાને કંઇક અલગ જ થતો હોય છે.

[ ખભા ] : પુરુષના પહોળા ખભા મહિલાઓને સૌથી વધારે એમની તરફ આ’કર્ષિ’ત કરે છે. જ્યારે પુરૂષ એમની બાહુપાશમાં મહિલાઓને આલિંગન કરે છે તો મહિલા પૂર્ણ રૂપથી ઉ’ત્તેજિ’ત થઈ જાય છે. બેડ પર શ-રીર સુખ સમયે મહિલાઓ પુરૂષના ખભા પર દાંતથી કા’પ’વા પણ પસંદ કરે છે

[ પહોળી છાતી ] : મહિલાઓ તેવા પુરુષોને ખૂબ વધારે પસંદ કરે છે જે પુરુષ શા’રી રિ’ક રીતે મજબૂત હોય. આ સાથે પુરુષોની પહોળી છાતી મહિલાઓને સૌથી વધારે આ’કર્ષિ’ત કરે છે. મહિલા પોતાના સાથીના છાતી પર પોતાના હાથનો સ્પર્શ આપી પુરુષને પણ ઉ’ત્તેજિ’ત કરે છે અને પોતે પણ ઉ’ત્તેજિ’ત થાય છે.

[ લિં@ગ ] : મહિલાને પુરૂષના જાડા અને લાંબા લિં@ગ ખૂબ પસંદ હોય છે. શ-રીર સુખ ના સમયે મહિલા એમના સાથીના લિં@ગને સ્પર્શ કરી આ વાતથી સં’તુ’ષ્ટ થાય છે. બેડ પર મહિલા તેના સાથીના લિં@ગને ચૂમીને કે પછી એને શ-રીરપર ઘસીને ઉ’ત્તેજિ’ત થવાની કોશિશ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *