આ મંદિર માં ભગવાનની નહિ પણ સ્ત્રીના ઉભાર ની પૂજા કરવામાં આવે છે, કારણ જાણી ને ધ્રુજી જશો..

અજબ-ગજબ

આ વિશ્વ પોતાનું કામ કરવા માટે કંઈ પણ કરે છે. દરેક મંદિરમાં તેઓ માથું નમાવે છે અને ઘણી બધી યુક્તિઓ પણ કરે છે. જ્યાં પણ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે પત્થરો ની પૂજા કરવામાં આવે છે, પરંતુ તમે કદાચ ક્યારેય એવું સાંભળ્યું ન હોય કે કોઈ મંદિરમાં સ્ત્રીઓના ઉભાર ની પૂજા કરવામાં આવે છે.

અહીં ઉભાર ની પૂજા કરવામાં આવે છે

જાપાનમાં વિશ્વનું આ એકમાત્ર મંદિર છે. અહીં ભગવાનની પૂજા કરવાને બદલે મહિલા ના ઉભાર ની પૂજા કરવામાં આવે છે અને તેથી જ આ સ્થાન વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. અહીં ચિચિગામિસમની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ મંદિરમાં જ્યાં પણ કોઈ દેખાય ત્યાં ફક્ત ઉભાર જ દેખાય છે.

શા માટે અહીંયા ઉભાર ની પૂજા કરવામાં આવે છે

મોટાભાગની સ્ત્રીઓ અહીં પૂજા અર્ચના કરવા આવે છે કારણ કે એવું માનવામાં આવે છે કે અહીં પૂજા કરવાથી સલામત ગ’ર્ભાવ’સ્થા અને સ્ત’ન કે’ન્સર થવાનું જોખમ ટાળી શકાય છે જ્યારે વ્રત પૂર્ણ થાય છે ત્યારે મહિલાઓ અહીં પાછા આવે છે અને ફક્ત કપડાં ના અથવા પ્લાસ્ટિક ના સ્ત’ન અર્પણ કરે છે.

અહીંયા એવું માનવા માં આવે છે કે આવું કરવા થી મહિલા ને સ્ત’ન ના કોઈ પણ રોગો થતા નથી અને ગ’ર્ભાવ’સ્થા કોઈ પણ જાત નું કઈ નુકશાન થતું નથી. ઘણા લોકો ના મન માં આવા વિચારો હોય છે કે આ મંદિર માં સ્ત’ન ની પૂજા કરવા થી સ્ત’ન નાના અથવા મોટા કરી શકાય પરંતુ આવું કઈ નથી.

આ મંદિર વિચે તમારું શું કેહવું છે તમારા વિચાર અમને જરૂર જણાવ જો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *