છોકરી ને કરવા માટે કેવી રીતે મનાવી

અન્ય

મારું નામ મહેશ હું બાવીસ વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવાનો ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે કોલેજની અંદર ઘણી બધી છોકરી આવતી હોય છે

અને જેની સાથે હું બદલાવ કરવાનું વિચાર કહું છું અને જેની સાથે મને ભારે મજા કરવાનું ગમતું હોય છે સામાન્ય રીતે જે છોકરી હોય છે તેઓની સાથે મને બદલાવ કરવાનું એટલા માટે ગમે છે

કારણ કે છોકરીઓ બદલવાનું મને ઘણું બધું ગમે છે ને તે છોકરીઓ પણ મારી જેવી હોય છે જેના કારણે મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અમારી કોલેજમાં જે કંઈ પણ છોકરીઓ આવે છે તે માત્ર ને માત્ર એટલું વિચારતો હોય છે કે છોકરાઓને વાપરીને મૂકી દેવા પરંતુ કે જે છોકરી મારી સાથે ખરાબ કરે છે તેની સાથે અથવા તો તેને પહેલેથી પૂછી લેવાનું કે તું મારી સાથે કરે છે

તો શું આપણે રાખવાનું છે અને તે છોકરી જોવા કહે છે કે આપણે લાંબા સમય સુધી રાખવાનું નથી તો સામાન્ય રીતે હું તેની સાથે માત્ર કરીને નીકળી જતો છું અને જેના કારણે મને તેની સાથે ખૂબ જ ગમતું હોય છે

સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને વારંવાર હું પટાવવા માટે ઘણી બધી કોશિશ કરતા ઓછું પરંતુ પ્રેમ છે જેના કારણે હું તને પટાવી શકતો નથી તે મને લાગે છે પરંતુ મને નથી ખબર કે એક સમય મારો પણ આવશે

જ્યારે હું બધું કરી શકીશ અને પછી તો શું હતું મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને એક વખતની વાત કરી અને તેને પ્રપોઝ કરવાનું નક્કી કર્યું તે મારી ગર્લફ્રેન્ડ તો હું તને પહેલેથી વાંધો હતો પરંતુ તે મને બોયફ્રેન્ડ નથી મળતી પરંતુ મને માનવા લાગી હતી અને પછી તો શું હતું તેને તરત પૂછી લીધું કે શું તું મારી સાથે બધું કરી શકે છે અને મને તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ રહી છે

ત્યારે તેને થોડું ખસી અને તેને મને કહ્યું કે હા આટલી બધી ના લગાડવાની હોય ત્યારે મને કહી દેવાનું હું તો તારી પાસે આવી જઈશ અને પછી તો શું હતું? મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું અને મને તો ઘણી બધી મજા આવી રહી હતી અને મેં હું દરરોજ બધું કરવાની છું અને તેને ઘણી બધી મજા આપવાની છું અને પછી તો શું હતું એ પણ તને મજા આપવાની ચાલુ કરી દીધી

અને હું પણ ઘણી બધી મજા તેની પાસે એક વખત ની વાત છે કે જ્યારે અમને ત્યારે સમયની અંદર બુક કરવાનું વિચાર્યું અને ત્યારબાદ મેં પહેલી વખત મારી જિંદગીમાં બુક કર્યું અને ત્યારબાદ તમને તેની અંદર ઘણી બધી મજા આવી કારણ કે તે અમે તેને ચીઝ પડાવી પડાવીને મજા આપીએ તેને તે પણ ખૂબ જ ચીઝ અને રાડે રાડે થઈ હતી પરંતુ મને પણ ઘણી બધી મજા ત્યાં આવી ગઈ હતી કારણ કે જેટલી વધતી જતી હતી અને મેં તેને ભારે મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *